top of page

פרוייקטים בחו"ל

במסגרת נסיעותי הרבות לחול בלטו בעיקר הפרוייקטים להצלתה של הסביבה.

הפרוייקטים הללו במימונם וביוזמתם של ממשלת הפיליפינים, אונסקו ונשיונל גאוגרפיק התמקדו בעיקר בסביבה התת ימית ובהצלתם של שוניות האלמוגים שספגו מהלומה קשה לאורך השנים כתוצאה מדייג יתר ושימוש בציאניד ודינמיט.

בנוסף בלט הפרוייקט לפירסומו של הנהר התת קרקעי בפלאוואן שבסופו הוכרז ע"י אונסקו לאחד משבעת פילאי תבל.

bottom of page